Vitamin D 200 Dager

Høydoserte Vitamin D-kapsler. Motvirker trøtthet. Små kapsler, enkel å svelge.